<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wnioski o wsparcie finansowe

 

Wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

(Dotyczy Przedsięwzięcia 1.2.2 - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych /start-up/ w Lokalnej Strategii Rozwoju)

 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy w PDF - wersja 2z - aktualna

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy w EXCEL - wersja 2z - aktualna

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z - aktualna

- Formularz dla biznesplanu w PDF - wersja 2z - aktualna

- Formularz dla biznesplanu w DOCX - wersja 2z - aktualna

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 1z - aktualna

 

- Formularz umowy o przyznanie pomocy - wersja 2z - aktualna

- Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - wersja 2z - aktualna

 

Wsparcie na pozostałe operacje z wyłączeniem projektów grantowych i operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

(Dotyczy następujących przedsięwzięć wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju: 1.2.1 - Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego; 1.2.3 - Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw; 1.2.4 - Inicjatywy promujące lokalną twórczość i produkty lokalne; 1.2.5 - Wydawnictwa promujące produkty lokalne i tradycyjne; 1.2.6 - Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami w zakresie sieciowania usług turystycznych; 2.1.1 - Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej; 2.1.2 - Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej; 2.2.1 - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego)

 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy w PDF - wersja 2z - aktualna

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy w EXCEL - wersja 2z - aktualna

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z - zaktualizowana od 25.11.2016 r.

- Formularz dla biznes planu (dotyczy działań o charakterze gospodarczym) w PDF - wersja 2z - aktualna

- Formularz dla biznesplanu (dotyczy działań o charakterze gospodarczym) w DOCX - wersja 2z - aktualna

- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa w PDF - wersja 1 z - aktualna

- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa w EXCEL - wersja 1 z - aktualna

- Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - wersja 1z - aktualna

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 1z - aktualna

 

- Formularz umowy o przyznanie pomocy - wersja 2z - aktualna

- Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - wersja 2z - aktualna

- Załącznik nr 2 do umowy: wykaz działek - wersja 2z - aktualna

- Załącznik nr 3 do umowy: zasady konkurencyjności wydatków - wersja 2z - aktualna

- Załącznik nr 4 do umowy: wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - wersja 2z - aktualna

- Załącznik nr 5 do umowy: kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - wersja 2z - aktualna

- Załącznik 5a do umowy: kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - wersja 2z - aktualna

 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (ARiMR)

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

 

Wsparcie na małe granty (wsparcie od 5000 do 15000 zł):

(Dotyczy następujących przedsięwzięć wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju: 2.1.3 - Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej; 2.1.4 - Włączenie grup defaworyzowanych, w tym seniorów; 2.2.2 - Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego /przyrodniczego, historycznego, kulturowego/)

 

Wnioski będą dostępne na naszej stronie w generatorze wniosków, tj. w zakładce "Generator wniosków - granty", do końca listopada 2016 r.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:475771

Wizyty z ostatnich 30 dni:11587

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2900

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij