<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono sześć kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 10 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 5.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych

 

Ocena punktowa:

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

Uwaga: Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

4. Brak obiektu rekreacyjnego

Opis: Kryterium preferuje operacje w miejscowościach gdzie brakuje ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego dla lokalnej społeczności.

 

Ocena punktowa:

Brak ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego w miejscowości, której dotyczy wniosek:

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

5. Program obiektu rekreacyjnego

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których opracowano z udziałem lokalnej społeczności program urządzenia obiektu rekreacyjnego.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – program urządzenia obiektu rekreacyjnego został opracowany przez lokalną społeczność i Wnioskodawca udokumentował to,

0 pkt – nie opracowano programu urządzenia obiektu rekreacyjnego z udziałem lokalnej społeczności.

 

 

6. Miejsce realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców jest ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

 

Ocena punktowa:

1 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,

0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i więcej.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbe punktów, o mijescu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:849449

Wizyty z ostatnich 30 dni:9221

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2283

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij