<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.1.2: Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego” i Cel szczegółowy nr 2.1 – „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej” Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 51 tys. do 71 tys. zł na projekt na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków przedsiębiorców, 97% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych i 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków pozostałych podmiotów.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w sumie kwotę 1.085.000 zł. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcy wybranemu w wyniku otwartego konkursu.    

W ramach tego przedsięwzięcia można realizować projekty polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, w tym place zabaw, siłownie, boiska.

Ze spotkań warsztatowych z lokalnymi społecznościami w 2015 r. w czasie prac nad Strategią wynika, że w wielu miejscach na obszarze LSR nadal brakuje infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, siłownie), które poprawiłyby jakość życia mieszkańców. W przeprowadzonych badaniach ankietowych mieszkańcy w większości oceniali jako zły lub bardzo zły dostęp do bazy sportowo-rekreacyjnej.

Przewiduje się, że efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

- udostępnienie 14 nowych/odnowionych obiektów infrastrukturalnych pełniących funkcje rekreacyjne;

- zwiększenie liczby osób korzystających z udostępnionych obiektów pełniących funkcje rekreacyjne.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:762134

Wizyty z ostatnich 30 dni:11211

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2641

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij