<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia

 
Przedsięwzięcie 1.2.1: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego
 
Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano kwotę 500 tys. zł.
 
Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 51 tys. do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 100% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków przedsiębiorców i pozostałych podmiotów. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcy wybranemu w wyniku otwartego konkursu.    
 
Inkubator ma być przedsiębiorstwem spożywczym w rozumieniu art. 3, pkt 2 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Przewiduje się w nim działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek. Przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze ma być  przetwarzanie żywności. 
 
Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty zewnętrzne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). 
 
Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa, musi być podmiotem, który zgodnie z przyjętą formą działalności może legalnie prowadzić działalność polegającą na udostępnianiu powierzchni/infrastruktury/linii technologicznych tego inkubatora podmiotom zewnętrznym. 
 
Propozycja realizacji inkubatora przetwórstwa lokalnego wpisana do LSR wynika z diagnozy potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, rolników i przedsiębiorców uczestniczących w procesie przygotowania Strategii. Rozwój przedsiębiorczości w sferze przetwórstwa spożywczego jest obiecujący ze względu na bogate zasoby surowcowe na obszarze LSR (owoce i warzywa). Rolnicy dzięki swoim surowcom mogą w formie działalności gospodarczej uruchamiać przetwórstwo produktów lokalnych i/lub tradycyjnych wykorzystując infrastrukturę i linie technologiczne inkubatora przetwórstwa. Mimo dobrze rozwijającego się rynku legalnych produktów lokalnych i tradycyjnych na obszarze LSR, wciąż występuje ich deficyt. Duże zapotrzebowanie klientów na zdrową żywność i produkty lokalne to od kilku lat stały trend. 
 
Przewiduje się, że efektem powstania inkubatora lokalnego będzie:
 
- korzystanie z jego infrastruktury przez co najmniej 5 podmiotów – lokalnych przetwórców,
- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
- zwiększenie ilości produktów lokalnych i tradycyjnych pochodzących z obszaru LSR,
- wprowadzenie na rynek nowych produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:762129

Wizyty z ostatnich 30 dni:11213

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2646

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij