<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 
Przedsięwzięcie 1.2.1: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego
 
Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano kwotę 500 tys. zł.
 
Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 51 tys. do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 100% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków przedsiębiorców i pozostałych podmiotów. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcy wybranemu w wyniku otwartego konkursu.    
 
Inkubator ma być przedsiębiorstwem spożywczym w rozumieniu art. 3, pkt 2 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Przewiduje się w nim działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek. Przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze ma być  przetwarzanie żywności. 
 
Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty zewnętrzne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). 
 
Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa, musi być podmiotem, który zgodnie z przyjętą formą działalności może legalnie prowadzić działalność polegającą na udostępnianiu powierzchni/infrastruktury/linii technologicznych tego inkubatora podmiotom zewnętrznym. 
 
Propozycja realizacji inkubatora przetwórstwa lokalnego wpisana do LSR wynika z diagnozy potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, rolników i przedsiębiorców uczestniczących w procesie przygotowania Strategii. Rozwój przedsiębiorczości w sferze przetwórstwa spożywczego jest obiecujący ze względu na bogate zasoby surowcowe na obszarze LSR (owoce i warzywa). Rolnicy dzięki swoim surowcom mogą w formie działalności gospodarczej uruchamiać przetwórstwo produktów lokalnych i/lub tradycyjnych wykorzystując infrastrukturę i linie technologiczne inkubatora przetwórstwa. Mimo dobrze rozwijającego się rynku legalnych produktów lokalnych i tradycyjnych na obszarze LSR, wciąż występuje ich deficyt. Duże zapotrzebowanie klientów na zdrową żywność i produkty lokalne to od kilku lat stały trend. 
 
Przewiduje się, że efektem powstania inkubatora lokalnego będzie:
 
- korzystanie z jego infrastruktury przez co najmniej 5 podmiotów – lokalnych przetwórców,
- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
- zwiększenie ilości produktów lokalnych i tradycyjnych pochodzących z obszaru LSR,
- wprowadzenie na rynek nowych produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:800648

Wizyty z ostatnich 30 dni:8264

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1892

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij