<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 15 pkt. (w przypadku LGD – 11 pkt.). Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 8 (w przypadku LGD – 6 pkt.).

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład własny w budżecie operacji niż wymagane minimum (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o więcej niż 5 %

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o od 2% do 5 %

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od wymaganego minimum

 

2. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

3. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

4. Promocja twórczości i produktów lokalnych

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować większą liczbę twórców i producentów z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne z obszaru LSR więcej niż 10 lokalnych twórców i producentów,

1 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne z obszaru LSR od 7 do 10 twórców i producentów

0 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne z obszaru LSR mniej niż 7 twórców i producentów.

 

 

5. Promocja większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować twórczość i produkty lokalne z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne producentów z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR,

1 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne producentów z obszaru od 5 do 8 gmin należących do LGD,

0 pkt - Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i produkty lokalne producentów z obszaru mniej niż 5 gmin należących do LGD.

 

 

6. Uczestnicy imprez promocyjnych

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wskaże się ich konkretne efekty w postaci zakładanej liczby uczestników/widzów.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – w ramach zorganizowanych imprez promocyjnych Wnioskodawca udokumentuje w nich udział powyżej 10000 uczestników

1 pkt -w ramach zorganizowanych imprez promocyjnych Wnioskodawca udokumentuje w nich udział od 9000 do 10000 uczestników

0 pkt – w ramach zorganizowanych imprez weźmie udział mniej niż 9000 uczestników

 

7. Udział mieszkańców obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których w ramach warsztatów będą uczestniczyć mieszkańcy obszaru LSR. Będą oni mogli nabywać umiejętności w zakresie rękodzieła z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – w ramach zorganizowanych warsztatów rękodzielniczych Wnioskodawca udokumentuje udział powyżej 40 mieszkańców z obszaru wsparcia;

1 pkt -w ramach zorganizowanych warsztatów rękodzielniczych Wnioskodawca udokumentuje udział od 35 do 40 mieszkańców z obszaru wsparcia

0 pkt – w ramach zorganizowanych warsztatów rękodzielniczych weźmie udział poniżej 35 mieszkańców z obszaru wsparcia.

 

8. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia:

1 pkt - tak

0 pkt - nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:828783

Wizyty z ostatnich 30 dni:10610

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2589

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij