<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.4: Inicjatywy promujące lokalną twórczość i produkty lokalne

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 50.000 zł.

Jest to „operacja własna LGD” w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Będzie ona wdrażane przez LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jego realizacji.

Przedsięwzięcie to obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 22 inicjatyw promujących lokalną twórczość i certyfikowane produkty lokalne z obszaru LSR, w tym: co najmniej jedną edycję Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie, kilkanaście kiermaszów produktów lokalnych w Nałęczowie oraz (ewentualnie) w Kazimierzu Dolnym oraz warsztaty rękodzielnicze z udziałem lokalnych twórców dla mieszkańców obszaru LSR.

Efektem tego działania będzie: (a) minimum 9 tys. klientów uczestniczących i kupujących lokalne wyroby podczas inicjatyw promocyjnych; (b) minimum 35 mieszkańców z obszaru wsparcia uczestniczących w warsztatach rękodzielniczych; (c) udział minimum 7 twórców/producentów podczas każdej imprezy promocyjnej z obszaru co najmniej 5 gmin należących do LGD.  

Całość zadania będzie realizowana w ramach jednego projektu. Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 50.000 zł. Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych podmiotów.

Rynek produktów lokalnych i tradycyjnych jest dynamicznie rozwijającą się sferą gospodarki lokalnej na obszarze LSR. Z konsultacji społecznych i warsztatów przeprowadzonych z rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie przygotowania Strategii wynika, że rynek ten wymaga ciągle wsparcia promocyjnego i należy prowadzić dalsze działania aktywizujące mieszkańców w zakresie upowszechniania lokalnych wzorów rękodzielniczych i podejmowania działań gospodarczych bazujących na produktach lokalnych.

Dla prawie jednej trzeciej mieszkańców (27% respondentów) obszaru LSR ankietowanych w 2015 r.  przez LGD przetwórstwo spożywcze to obszar pozarolniczej działalności gospodarczej, który ma największe szanse na dalszy rozwój obok turystyki i usług opiekuńczych. Co trzeci ankietowany odpowiadał także, że powinny być realizowane w przyszłości inicjatywy i projekty, które będą mieć na celu rozwój przetwórstwa lokalnego i promocję produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:784920

Wizyty z ostatnich 30 dni:14598

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:4052

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij