<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.5: Wydawnictwa promujące produkty lokalne i tradycyjne 

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 50.000 zł.

Przedsięwzięcie to przewidziano jako „operację własną LGD” w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Będzie ono wdrażane przez LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi LGD zamiaru jego realizacji.

Zadanie polega na przygotowaniu i wydaniu dwu publikacji. Pierwsza to publikacja, która identyfikuje i prezentuje lokalne tradycyjne wzory rękodzieła związanego z obszarem LSR jak np. kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, wikliniarstwo, plastyka obrzędowa, hafciarstwo itd. Wzory te będą zachętą dla mieszkańców do dalszych działań, tj. do kultywowania i rozpowszechniania tradycyjnego, lokalnego rękodzieła jako atrakcji turystycznej i autentycznych produktów lokalnych promujących subregion. 

Druga publikacja będzie katalogiem certyfikowanych przez LGD: rękodzieła i spożywczych produktów lokalnych i tradycyjnych legalnie wytwarzanych na obszarze LSR i sprzedawanych przez ich producentów. Wydawnictwo to będzie skierowane do turystów i innych podmiotów, które będą promować lokalną twórczość i produkty.

Efektem tego działania będzie minimum 80 produktów lokalnych będących w legalnej sprzedaży promowanych w wydawnictwach.

Całość zadania będzie realizowana w ramach jednego projektu. Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 50.000 zł. Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych podmiotów.

Rynek produktów lokalnych i tradycyjnych jest dynamicznie rozwijającą się sferą gospodarki lokalnej na obszarze LSR. Z konsultacji społecznych i warsztatów przeprowadzonych z rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie przygotowania Strategii wynika, że rynek ten wymaga ciągle wsparcia promocyjnego i należy prowadzić dalsze działania aktywizujące mieszkańców w zakresie upowszechniania lokalnych wzorów rękodzielniczych i podejmowania działań gospodarczych bazujących na produktach lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799391

Wizyty z ostatnich 30 dni:8315

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1722

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij