<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 15 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 8.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Staż w prowadzeniu działalności gospodarczej

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy mają większe doświadczenie na rynku.

 

Ocena punktowa:

Staż w prowadzeniu działaności gospodarczej (dotyczy każdego partnera):

2 pkt – firma działa powyżej 5 lat;

1 pkt – firma działa powyżej 1 roku i do 5 lat

0 pkt – firma działa do 1 roku

 

2. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład własny w budżecie operacji niż wymagane minimum.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o więcej niż 5 %

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o od 2% do 5 %

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od wymaganego minimum

 

3. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

4. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

5. Liczba partnerów w sieci

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą sieciować większą liczbę partnerów z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – współpraca przedsiębiorców w zakresie utworzonej sieciowej usługi turystycznej obejmuje powyżej 5 partnerów

1 pkt – współpraca przedsiębiorców w zakresie utworzonej sieciowej usługi turystycznej obejmuje od 3 do 5 partnerów

0 pkt – współpraca przedsiębiorców w zakresie utworzonej sieciowej usługi turystycznej obejmuje mniej niż 3  partnerów

 

6. Promocja atrakcji z większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować atrakcje turystyczne z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – powstała sieciowa usługa turystyczna promuje atrakcje turystyczne z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR

1 pkt – powstała sieciowa usługa turystyczna promuje atrakcje turystyczne z obszaru od 4 do 8 gmin należących do LGD

0 pkt – powstała sieciowa usługa turystyczna promuje atrakcje turystyczne z obszaru mniej niż 4 gmin należących do LGD

 

7. Liczba ofert komercyjnych

Opis: Kryterium preferuje operacje, które umożliwią powstanie więcej ofert komercyjnych na obszarze LSR

 

Ocena punktowa:

2 pkt – w wyniku sieciowej współpracy partnerów powstanie powyżej 5 turystycznych ofert komercyjnych

1 pkt -w wyniku sieciowej współpracy partnerów powstanie od 3 do 5 turystycznych ofert komercyjnych

0 pkt – w wyniku sieciowej współpracy partnerów powstanie mniej niż 3 komercyjne oferty turystyczne

 

8. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie sie jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa;

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia;

1 pkt - tak

0 pkt - nie.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:849478

Wizyty z ostatnich 30 dni:9229

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2287

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij