<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Nabór wniosków nr 1/2017/G - granty na zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Limit środków dostępny w naborze:

  1. ustala się limit środków w wysokości 80000,00 zł na zadania polegające na wydaniu publikacji promujących dziedzictwo lokalne,
  2. ustala się limit środków w wysokości 70000,00 zł na zadania polegające na realizacji dla społeczności lokalnych warsztatów, szkoleń, wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo.

 

Zadania, na które można otrzymać grant:

  1. wydawnictwa, publikacje (w wersji papierowej lub multimedialnej) promujące dziedzictwo lokalne (przyrodnicze, historyczne, kulturowe) obszaru wsparcia;
  2. warsztaty, szkolenia, wydarzenia adresowane do mieszkańców obszaru wsparcia, które mają umożliwić mieszkańcom zdobycie wiedzy, umiejętności pozwalających im kultywować i rozpowszechniać lokalne dziedzictwo.

 

Maksymalna intensywność wsparcia na jeden projekt dla:

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych;

- pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi od 5000 zł do 15000 zł. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 6 do 24 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Tryb składania wniosków o powierzenie grantu: wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w miejscu gdzie jest opublikowane ogłoszenie o naborze. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Sekretariatu Biura LGD najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 24 kwietnia 2017 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

 

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW?

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

- formularz wniosku na publikacje (link do GENERATORA)

- formularz wniosku na warsztaty, szkolenia, wydarzenia (link do GENERATORA)

Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku

 

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta

 

Opis lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców (zobacz osobno dla publikacji oraz dla szkoleń/warsztatów/wydarzeń),

 

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców:

PUBLIKACJE

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (dotyczy publikacji),

- Formularz z informacją na temat liczby opisanych tras turystycznych dotyczących dziedzictwa lokalnego w ramach publikacji,

- Formularz z informacją na temat promocji dziedzictwa lokalnego z obszaru poszczególnych gmin w ramach publikacji,

 

SZKOLENIA, WARSZTATY, WYDARZENIA

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (dotyczy szkoleń/warsztatów/wydarzeń),

- Formularz z informacją na temat wykorzystania dziedzictwa lokalnego z poszczególnych gmin w ramach szkoleń/warsztatów/wydarzeń,

- Formularz z informacją na temat przygotowania inicjatywy (szkolenia, wydarzenia, warsztatów) przez społeczność lokalną,

- Formularz z informacją na temat udziału twórców lokalnych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

 

Procedura obsługi projektów grantowych

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta „Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznaniapomocy określonymi w PROW 2014-2020”

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie zadania wraz ze sprawozdaniem

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:761752

Wizyty z ostatnich 30 dni:10954

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2629

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij