<? echo meta(3); ?>

Nabór wniosków nr 1/2017/G - granty na zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Limit środków dostępny w naborze:

  1. ustala się limit środków w wysokości 80000,00 zł na zadania polegające na wydaniu publikacji promujących dziedzictwo lokalne,
  2. ustala się limit środków w wysokości 70000,00 zł na zadania polegające na realizacji dla społeczności lokalnych warsztatów, szkoleń, wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo.

 

Zadania, na które można otrzymać grant:

  1. wydawnictwa, publikacje (w wersji papierowej lub multimedialnej) promujące dziedzictwo lokalne (przyrodnicze, historyczne, kulturowe) obszaru wsparcia;
  2. warsztaty, szkolenia, wydarzenia adresowane do mieszkańców obszaru wsparcia, które mają umożliwić mieszkańcom zdobycie wiedzy, umiejętności pozwalających im kultywować i rozpowszechniać lokalne dziedzictwo.

 

Maksymalna intensywność wsparcia na jeden projekt dla:

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych;

- pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi od 5000 zł do 15000 zł. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 6 do 24 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Tryb składania wniosków o powierzenie grantu: wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w miejscu gdzie jest opublikowane ogłoszenie o naborze. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Sekretariatu Biura LGD najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 24 kwietnia 2017 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

 

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW?

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

- formularz wniosku na publikacje (link do GENERATORA)

- formularz wniosku na warsztaty, szkolenia, wydarzenia (link do GENERATORA)

Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku

 

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta

 

Opis lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców (zobacz osobno dla publikacji oraz dla szkoleń/warsztatów/wydarzeń),

 

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców:

PUBLIKACJE

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (dotyczy publikacji),

- Formularz z informacją na temat liczby opisanych tras turystycznych dotyczących dziedzictwa lokalnego w ramach publikacji,

- Formularz z informacją na temat promocji dziedzictwa lokalnego z obszaru poszczególnych gmin w ramach publikacji,

 

SZKOLENIA, WARSZTATY, WYDARZENIA

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (dotyczy szkoleń/warsztatów/wydarzeń),

- Formularz z informacją na temat wykorzystania dziedzictwa lokalnego z poszczególnych gmin w ramach szkoleń/warsztatów/wydarzeń,

- Formularz z informacją na temat przygotowania inicjatywy (szkolenia, wydarzenia, warsztatów) przez społeczność lokalną,

- Formularz z informacją na temat udziału twórców lokalnych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

 

Procedura obsługi projektów grantowych

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta „Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznaniapomocy określonymi w PROW 2014-2020”

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie zadania wraz ze sprawozdaniem

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:809593

Wizyty z ostatnich 30 dni:10210

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2666

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij