<? echo meta(3); ?>

Nabór nr 10/2018/G – granty na zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

Limit środków dostępny w naborze: 150.000,00

 

Zadania, na które można otrzymać wsparcie to inicjatywy lokalne polegające na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, cenne drzewa, pomniki, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki.

 

Maksymalna intensywność wsparcia na jeden projekt dla:

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych;

- pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych.

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi od 5000 zł do 15000 zł. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 25 października do 20 listopada 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01 na parterze.

 

Tryb składania wniosków o powierzenie grantu: wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej (w 1 egz.) wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki w 2 egz.) w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD (pokój 01) najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 20 listopada 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

 

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW?

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy: link do GENERATORA       

Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku

 

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta

Oświadczenie RODO

 

Opis lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców:

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji

Formularz z informacją na temat oddolnego charakteru inicjatywy

Formularz z informacją na temat liczby osób korzystających z odnowionych obiektów/atrakcji

Formularz z informacją na temat wartości odnawianego obiektu/atrakcji.

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

 

Procedura obsługi projektów grantowych

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta "Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020"

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie zadania wraz ze sprawozdaniem

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:951753

Wizyty z ostatnich 30 dni:11720

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2827

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij