<? echo meta(3); ?>

Nabór wniosków nr 3/2016 – na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (start-up)

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 600.000 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 22 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF 

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie Word

            - w formacie PDF

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3);

           - Oświadczenie, że wnioskodawca nie jest zatrudniony na pełnym etacie (Formularz 2/P-1.2.2);

          - Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2).

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik nr 2 do Umowy

 

Formularz wniosku o płatność:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik – wykaz faktur

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1292579

Wizyty z ostatnich 30 dni:13427

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3391

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij