<? echo meta(3); ?>

Przedsięwzięcia i lokalne kryteria wyboru operacji

 

W tym miejscu przedstawiamy opis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 oraz charakterystykę kryteriów oceny i wyboru wniosków. 

Każde przedsięwzięcie i przypisane do niego kryteria oceny wniosków są przedstawione osobno pod oddzielną zakładką.