<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wyniki zapytania ofertowego na operacowanie i druk przewodnika dla kajakarzy

 

Do realizacji zamówienia na "Opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim oraz w języku angielskim" wybrano firmę: Wydawnictwa Compass sp. z o.o. Sp.k., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków, która oferuje realizację zamówienia za kwotę brutto w wysokości: 69.930,00 zł, z tego 57.750,00 zł brutto za za wykonanie projektu graficznego i druk przewodnika w języku polskim i  12.180,00 zł brutto za za wykonanie projektu graficznego i druk przewodnika w języku angielskim. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

- Oferta nr 1: „EURO PILOT” Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa; data wpływu oferty: 10.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 79.036,65 zł (w tym: 70.859,25 zł wersja polskojęzyczna, 8.177,40 zł wersja anglojęzyczna); spełnia warunki udziału w postępowaniu; w wyniku oceny uzyskała 88,48 pkt;

 

- Oferta nr 2: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec; data wpływu oferty: 11.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 162.863,40 zł (w tym: 146.013,00 zł wersja polskojęzyczna,16.850,40 zł wersja anglojęzyczna); nie spełnia warunków udziału w postępowaniu - Oferent nie przedstawił odpisu z właściwego rejestru. W związku z tym oferta została wykluczona i jednocześnie odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.;

 

- Oferta nr 3: Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c., Pawelak J., Pełka D., Śmich D. ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec; data wpływu oferty: 11.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 68.827,50 zł (w tym: 2.952,00 zł wersja polskojęzyczna, 1.476,00 zł wersja anglojęzyczna);  nie można jednoznacznie ustalić jaka jest oferowana cena, ponieważ Oferent podał dwie ceny. Pierwsza – globalna w wysokości: 68.827,50 zł, druga – stanowiąca sumę kwot: 2.952,00 zł i 1.476,00 zł. Zgodnie z pkt. XIII.3 zapytania ofertowego cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (pkt. XIV.1 zapytania ofertowego).;

 

- Oferta nr 4: AMISTAD sp. z o.o. Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków; data wpływu oferty: 15.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 114.962,40 zł (w tym: 103.068,00 zł wersja polskojęzyczna, 11.894,40 zł wersja anglojęzyczna); nie spełnia warunków udziału w postępowaniu - Oferent nie przedstawił odpisu z właściwego rejestru. W związku z tym oferta została wykluczona i jednocześnie odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.;

 

- Oferta nr 5: Wydawnictwo Compass sp. z o.o. Sp.k., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków; data wpływu oferty: 15.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 69.930,00 zł (w tym: 57.750,00 zł wersja polskojęzyczna, 12.180,00 zł wersja anglojęzyczna); spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.;

 

- Oferta nr 6: Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573; data wpływu oferty: 16.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 99.750,00 zł (w tym: 84.000,00 zł wersja polskojęzyczna, 15.750,00 zł wersja anglojęzyczna); spełnia warunki udziału w postępowaniu; w wyniku oceny uzyskała 70,11 pkt;

 

- Oferta nr 7: PMF-PRINT Arkadiusz Mandau, Łazieniec, ul. Wojska Polskiego 81A, 87-700 Aleksandrów Kujawski; data wpływu oferty: 24.05.2018 r.; cena ofertowa brutto: 58.800,00 zł (w tym: 50.400,00 zł wersja polskojęzyczna, 8.400,00 zł wersja anglojęzyczna);  nie spełnia warunków udziału w postępowaniu - Oferent nie przedstawił odpisu z właściwego rejestru oraz nie wykazał, że wykonał minimum jedno zamówienie polegające na opracowaniu projektu graficznego i druku przewodnika turystycznego na kwotę zamówienia nie mniejszą niż 45 000,00 zł. W związku z tym oferta została wykluczona i jednocześnie odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:989543

Wizyty z ostatnich 30 dni:16212

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3429

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij