<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

NASZE PROJEKTY

 

Tutaj przedstawiamy projekty, które Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" zakończyła wdrażać lub jest w trakcie ich realizacji jako lider lub partner.

W latach 2008-2015 LGD podejmowała samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami inicjatywy na rzecz budowy lokalnego partnerstwa, aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
 
W tym czasie nasza organizacja pozyskała na rozwój lokalny blisko 27 mln zł z różnych funduszy pomocowych.
 
Do najważniejszych inicjatyw należały:
 
(a) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 o łącznym zrealizowanym budżecie na poziomie 13,7 mln zł, w tym 11,4 mln zł na projekty wybierane w konkursach;
 
(b) wdrażanie w latach 2011 – 2016 projektu partnerskiego pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny” o łącznej wartości 4,1 mln CHF (franków szwajcarskich), którego głównym działaniem był regranting, za który odpowiadała LGD jako Operator Dotacji (LGD w tym projekcie była dysponentem środków w wysokości około 12 mln zł)
 
oraz (c) utworzenie w 2012 r. infrastruktury do uprawiania turystyki rowerowej (w tym m.in. oznakowanie szlaków rowerowych o długości ponad 500 km, utworzenie miejsc wypoczynkowych dla rowerzystów) na obszarze 16 gmin w ramach projektu partnerskiego (współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 1,2 mln zł) z gminami, którego LGD była liderem.