<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Klauzula

Klauzula informacyjna i klauzule zgody na potrzeby newslettera

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych przy zapisywaniu się do newslettera (tj. adresu e-mail) będzie stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie (adres: Kośmin 7; 24-103 Żyrzyn) (dalej: „My” lub „Stowarzyszenie”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z nami możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: lgd@zielonypierscien.eu lub pocztę tradycyjną, pisząc na adres Stowarzyszenia.
 3. Przekazane nam dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionych wiadomości z treściami o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dostęp do przekazanego adresu e-mail będą mieli nasi upoważnieni pracownicy. Odbiorcą danych będzie również firma świadcząca na naszą rzecz usługi hostingu bazy adresów e-mail, na które realizowana jest wysyłka newslettera.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podany adres e-mail będzie przez nas przechowywany do momentu wypisania się z newslettera.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi newslettera.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.