<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

O NAS

 

Celem powstania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” było zawiązanie i rozwijanie partnerstwa z udziałem podmiotów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu składającego się z 11 gmin (obszar tzw. trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny, Nałęczów i Puławy oraz gminy sąsiadujące).

 

LGD liczy ponad 120 członków i ma formułę otwartą. Może ciągle przyjmować w swoje szeregi kolejnych członków, którzy zaakceptują cele statutowe stowarzyszenia.

Sektor społeczny w LGD reprezentują mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności jak np. ochotnicze straże pożarne, towarzystwa regionalne, fundacje, lokalne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju miejscowości.  

Spośród członków z sektora gospodarczego większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w skali lokalnej. Są to podmioty z sektora usług lub przetwórstwa spożywczego. Wśród podmiotów prawnych występują spółdzielnie (w tym jedna spółdzielnia socjalna), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna i spółka cywilna.

Sektor publiczny reprezentują gminy, powiat, gminne i powiatowe jednostki kultury oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

Początkowo LGD miała swoją siedzibę w Nałęczowie. Od lipca 2014 r. nowa siedziba organizacji znajduje się w dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem w gminie Żyrzyn. Tutaj LGD prowadzi swoje Biuro oraz punkt informacji turystycznej, przystań kajakową i kemping „Zielona Dolina” nad Wieprzem.

 

W latach 2008-2015 LGD pozyskała dla subregionu na rozwój lokalny blisko 27 mln zł z różnych funduszy pomocowych.

 

Od maja 2009 r. do czerwca 2015 r. LGD wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju, która była finansowana w kwocie 13,7 mln zł z Osi 4 LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Z tych środków udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 11,4 mln zł na realizację 237 lokalnych projektów. Dzięki temu: (a) poprawiła się infrastruktura społeczna  i rekreacyjna w małych miejscowościach (świetlice wiejskie i środowiskowe, place rekreacji);  (b) zaczęła rozwijać się na całym obszarze wsparcia przedsiębiorczość bazująca na produktach lokalnych i tradycyjnych oraz na współpracy sieciowej producentów lokalnych produktów a także (c) zaczęła rozwijać się przedsiębiorczość dzięki utworzonej infrastrukturze turystycznej (np. szlak kajakowy na rzece Wieprz na długości ponad 120 km wraz z przystanią kajakową w Kośminie, czy sieciowy produkt turystyczny „Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja”) na obszarach peryferyjnych znajdujących się poza głównymi centrami turystyki (Nałęczów i Kazimierz Dolny).

 

Istotnym doświadczeniem LGD było w latach 2011-2015 wdrażanie regrantingowego projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny …” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Z tego projektu LGD udzieliła pomocy finansowej w wysokości ponad 10 mln zł 151 lokalnym inicjatywom.

W efekcie powstała nowa sieciowa infrastruktura turystyczna jak np. sieć szlaków nordic walking o długości 150 km, sieć szlaków konnych o długości ponad 300 km czy sieć wypożyczalni rowerów z ponad 20 wypożyczalniami. LGD wybudowała dla kajakarzy jednogwiazdkowy kemping nad Wieprzem w Kośminie z zapleczem socjalnym (toalety, prysznice, miejsce wypoczynku), polem namiotowym i miejscem na kampery. Wsparcie finansowe otrzymało ponad 50 podmiotów gospodarczych, które tworzyły lub poszerzyły swoją ofertę usługową w zakresie noclegów i gastronomii.

 

W latach 2016-2023 LGD „Zielony Pierścień” planuje kontynuować swoją dotychczasową politykę rozwoju lokalnego, której priorytetami będą rozwój przedsiębiorczości i budowa kapitału społecznego.

 

Na bazie efektów i osiągnięć z poprzedniego okresu wdrażania inicjatywy LEADER, tj. wykonanej infrastruktury turystycznej, powstaniu mikroprzedsiębiorstw produkujących produkty lokalne i oferujących usługi turystyczne, LGD zamierza w jeszcze większym stopniu aktywizować lokalną społeczność w kierunku podejmowania działalności gospodarczej oraz wspierać tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lokalnych przedsiębiorstwach.   

Ponadto w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby organizacja planuje podejmować inicjatywy na rzecz społecznej integracji i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na obszarze wsparcia.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1292580

Wizyty z ostatnich 30 dni:13426

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3388

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij