<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Będą kolejne dotacje

 

Na ostatnim posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 24 czerwca br. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, przyjęto sprawozdanie z działalności LGD i sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

 

Proponowane zmiany LSR dotyczą przede wszystkim zwiększenia budżetu na dotacje dla wnioskodawców oraz wydłużenia terminu wdrażania Strategii do 2024 r.

 

Budżet LSR zwiększono - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o kwotę 662.000,00 EURO. Z tego 232.000,00 EURO przeznaczono na projekty dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

 

Pozostałą kwotę 430.000,00 EURO podzielono na następujące obszary tematyczne:

 - 220.000,00 EURO – na projekty z zakresu infrastruktury rekreacyjnej (np. place zabaw, siłownie plenerowe, małe boiska),

 - 105.000,00 EURO – na projekty z zakresu infrastruktury turystycznej,

- 105.000,00 EURO – na projekty z zakresu infrastruktury na cele kulturalne (świetlice wiejskie itp.)

 

Po zaakceptowaniu powyższych zmian przez Zarząd Województwa Lubelskiego LGD będzie mogła ogłosić nabory wniosków do końca 2021 r.  

 

Dodatkowo do budżetu LSR wprowadzono kwotę w wysokości 79.440,00 EURO na bieżące funkcjonowanie LGD (biuro i jego utrzymanie) w związku z wydłużeniem okresu wdrażania LSR.

 

Proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst planowany do usunięcia został przekreślony, a wprowadzony jako zmiana – zaznaczony kolorem. Wszystkie przyjęte dokumenty publikujemy poniżej.

 

Dokumenty przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 24.06.2021 r.:

 

- Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

- Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r.

- Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

- Bilans za 2020 r.

- Rachunek zysków i strat za 2020 r.

- Uchwała nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

- Uchwała nr 6/2021 w sprawie zmian w LSR

- Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2021 - LSR

- Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2021 - Plan działania

- Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2021 - Budżet LSR

- Załącznik nr 4 do Uchwały nr 6/2021 - Plan komunikacji

 

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1021016

Wizyty z ostatnich 30 dni:15734

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1735

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij